Book et foredrag!

De sidste 5-6 år har jeg haft fornøjelsen af at holde en lang række foredrag, talks og inspirationsoplæg for såvel offentlige-, private- som organisationer fra den tredje sektor.

Det enkelte foredrag bliver altid tilpasset den specifikke kontekst, men nogle ting står ikke til at ændre. Fx at indholdet er velresearchet og argumenterne skarpslebne; at min tilgang udfordrer gængse opfattelser, opblæst hype og cirkulerende buzzwords; at ethvert foredrag tilføres en passende dosis humor. For alles skyld.

For tiden byder spisesedlen på disse muligheder.

#1: Deleøkonomi er svaret. Men hvad er spørgsmålet?

Den såkaldte “deleøkonomi” er over os, og selv om de færreste er enige om, hvad det dækker over, så hører man nu fra mange sider at den er svaret. Den er kort og godt udvikling og fremgang.

Alt fra politikere til akademikere, journalister og messende konsulenter viderebringer ofte (ukritisk) budskabet om, at deleøkonomi er en ny og opdateret økonomi, der netop er på omdrejningshøjde med den teknologiske udvikling og nye behov blandt forbrugere og borgere.

Men netop fordi den er ny, fordi den angiveligt skulle bygge på nogle anderledes principper og værdier, så er det også på tide at kigge den efter i sømmene. Og spørge til hvordan den udgør et svar på de udfordringer moderne samfund står med i det 21. århundrede?

I dette vidtrækkende foredrag illustreres deleøkonomiens udvikling over de sidste 5-6 år – og med udvalgte nedslag udfoldes de dominerende visioner, forretningsmodeller og samfundsmæssige effekter, der kendetegner mainstream deleøkonomi.

Den sidste del af seancen viser deleøkonomiens aktuelle knopskydninger, og fremhæver en rækker eksempler på tjenester og platforme, der har taget den opgave på sig at udgøre et foreløbigt svar på de spørgsmål vi skal begynde at stille til en økonomi for det 21. århundrede.

#2: Platformøkonomi – Lær at elske den.

Platformen er en digital forretningsmodel, der viser sig uhyre effektiv til at matche ressourcer og behov – fra Google til Airbnb og GoMore.

På mange måder er dette inkarnationen af internetteknologien – for platformen udvikler og producerer ikke produkter, men skaber mulighed for at at andre kan mødes, udveksle og udvikle produkter og tjenester.

I dette foredrag dykker vi ned i den digitale økonomis udvikling og viser, hvordan platformen giver nye muligheder for at skabe, distribuere og indfange værdi sammen med et udvidet felt af interessenter.

Der stilles skarpt på, hvorfor og i hvilken forstand platformen er “disruptive” samt hvorfor begrebet “netværkseffekter” er helt afgørende for at forstå den digitale økonomi i d. 21 århundrede.

Vi ser også på hvordan man som virksomhed kan gentænke sig selv som platform – og derpå udvikle sin forretning med en ny værdikæde som strategisk pejlemærke.

#3: Fremtidens arbejde – er ikke hvad det har været!

Det store skift vi oplever i disse år er overgangen fra en centraliseret til en distribueret arbejdsstyrke, der forholder sig markant anderledes, hvad angår hvornår, hvor og hvordan der arbejdes. Ideen om den centrale og primære arbejdsgiver erstattes af nye arbejdsformer, der udspiller sig på tværs af netværk, platforme og en hel serie af arbejdsudbydere.

Det gælder de nye e-lancere, der arbejder på platforme som Upwork eller Mechanical Turk, men samtidigt også nye måder at organisere selve arbejdet på som fx Holacracy eller Sociocracy 3.0.

Foredraget illustrerer denne bevægelse mod en distribueret arbejdsstyrke, forklarer hvorfor den på mange måder er bedre tilpasset vor samtid og de udfordringer organisationer står med.

Samtidigt er det absolut ikke en udvikling uden sine egne udfordringer og dystre fremtidsscenarier, og derfor afsluttes foredraget med at vise eksempler på organisationer, der har taget på sig modvirke de negative systemiske effekter af det kommende arbejdsliv. Det gælder både nye typer fagforeninger, freelance jobmarkeder og de virksomheder, der benytter sig af den distribuerede arbejdsstyrke.

#4: People Business.

Den digitale økonomi lover en del den ikke uden videre kan holde. Når bølgerne går rigtigt højt så hører vi fortællingen om, hvordan internettet gør os mere forbundne, mere oplyste, mere kreative og handlekraftige.

People Business – a Digital Economy to Support Human Growth” er titlen på et igangværende research- og bogprojekt, der tager afsæt i en kritik af disse påstande, der for det meste lanceres som rene selvfølgeligheder, som automatisk følger med de nye teknologier. Ikke fordi der er noget i vejen med idealerne, men fordi den måde vi indretter os på sammen med de nye teknologier hindrer os i at udleve værdifulde menneskelige egenskaber.

Foredraget er kort sagt et bud på, hvordan vi må re-designe den digitale økonomi på en måde, så forretningsmodeller, organisationer og produkter giver plads til menneskers udfoldelse og udvikling.

Paradokset er, at for at få langt mere ud af den digitale økonomi må vi blive mere menneskelige.

Alle foredrag:

  • Er udviklet i 2 udgaver. Et på 30 og et længere på 50 min.
  • Indeholder et slide-deck, der deles frit på en CC-licens.
  • Prissættes på baggrund er personlig kontakt og forventningsafstemning.

Christian@solobeta.dk // +45-20865532