Bog: People Work

“People work” er titlen på et research- og bogprojekt, der forventes afsluttet ultimo 2017.

Bogens hovedfokus er fremtidens arbejdsformer i lyset af hastige teknologiske fremskridt. Fra robotter, til smarte algoritmer og den begyndende udbredelse af kunstig intelligens. Fra brutal automatisering til fremkomsten af nye samarbejdsformer understøttet af digitale værktøjer og – platforme. Det er alt sammen noget der driver en strukturel forandring mod mere decentrale og distribuerede arbejdskræfter.

En hovedpointe er at mennesker arbejder (“people work”) fordi arbejdet, på forskellig vis, bidrager med noget eksistentielt meningsfuldt. Det er den afgørende forskel på værdien af arbejde og så de forskellige funktioner og opgaver som kan klares af teknologiske nybrud. Det medfører at vi ikke skal tro at der intet går tabt når man automatiserer en række jobfunktioner. Muligvis får vi et mere effektivt system – men vi mister noget værdifuldt undervejs. Samtidigt skal man være påpasselig med at fejre arbejdets endeligt – som om det endelig vil frigøre mennesker til et autentisk og meningsfyldt liv.

I stedet bør vi indrette vore organisationer så de fremmer og værdisætter de evner samt menneskelige kapaciteter vi ikke har tilfælles med robotterne – men som godt kan understøttes ved hjælp af nye teknonologier. Det gælder helt grundlæggende samarbejdende menneskers evne til at lære, innovere og eftertragte formål, der rækker udover vores umiddelbare egeninteresse og sætter spor i verden. Her byder nye logikker for hvordan man organiserer arbejdet sig til – bla. Holacracy og Sociocracy som systemer for selv-organisering og øget responsivitet.

Kort sagt må vi genintroducere og understøtte noget særligt menneskeligt i de systemer, der omgiver os og former vores udsyn på arbejdslivet og dets værdi. Bogen trækker på cases fra en lang række internationale organisationer, hvor nogle er mindre start-ups, trailblazers på deres område, og andre er store konglomerater, der har indset værdien i dette projekt og formår at tilpasse sig.

Projektet har taget form gennem vinteren 2016 og har tilknyttet en “åben redaktion” på 9 specialister på forskellige områder. Fra forskere, til forretningsudviklere og organisationskonsulenter, og designere, til økonomer og journalister.

For at høre mere om projektet kontakt mig på:

Christian@solobeta.dk // 45+20865532