Artikel til Fora Magasinet.

Deleøkonomi i folkeoplysningens tjeneste

På rekordtid er fænomenet deleøkonomi blevet gen- stand for stor opmærksomhed. På godt og ondt.

På den ene side er der en intuitiv goodwill forbundet med deleøkonomi ikke mindst fordi de fleste forbinder det at “dele” med noget solidarisk, noget, der skaber gensidighed og øget sammenhængskraft. På den anden side har vi været vidne til globale deleøkonomiske tjenesters indtog, som fx Airbnb og Uber, der rokker ved vores hævdvundne standarder for arbejdstagerforhold, skatteindberetning og forbrugersikkerhed.

Men der er også en anden strømning inden for deleøkonomien.

For den moderne deleøkonomi handler faktisk ikke om at udleje sin lejlighed eller udbyde taxakørsel for andre. Den handler om noget mere grundlæggende. Om at skabe en platform hvor deltagere kan interagere, samarbejde og bidrage til at løse hinandens behov og fælles udfordringer.

Den tankegang er ved at få en markant renæssance. I Storbritannien taler man ikke så meget om “the sharing economy” men langt mere om “the collaborative economy”. På den måde vil man rette fokus på den værdiskabelse, der opstår når digitale platforme er fællesskabsbaserede, formålsdrevede og retter sig mod at løse konkrete udfordringer sammen.

Det er den tredje vej. Herhjemme er den udvikling drevet af projekter og tjenester som Deleby, Give & Take, Underbroen, Brainshare, minlandsby og en del ere. Her møder man alt fra ældregrupper, der løser dagligdags gøremål for hinanden, til platforme hvor man “bytter” professionelle kompetencer og bidrager til hinandens arbejdsopgaver.

Omsat til ambitionen om folkeoplysning kan en deleøkonomisk tilgang bidrage med nye perspektiver. Hvis vi kan lære noget af den digitale udvikling så er det at den traditionelle afsender-modtager model er forældet. Ideen om at få autoriserede organisationer skal levere oplysning ud til folket må gentænkes eller i hvert fald udvides. I langt højere grad må man indstille sig på en verden, hvor en bred vifte af aktører, inklusiv slutbrugerne, kan bidrage til at løse den udfordring, der ligger i at skabe oplysning for folket.

Vil man reelt på omdrejningshøjde med den digitale udvikling og deleøkonomien, så må man forsøge sig med et platform mindset. Det er et skifte fra “vi skal levere et færdigt produkt til vores brugere” til “vi skal skabe et sted hvor dem, der vil bidrage kan mødes med dem, der har et behov eller vil have løst et problem”. Det handler om ikke at lade sig begrænse af de funktioner eller ressourcer man har i huset – men i stedet trække på eksterne bidrag fx fra enkeltpersoner, institutioner eller måske mindre startups, der hurtigt kan tilpasse deres ydelse forskellige skiftende behov.

I sidste ende kræver et platform mindset en mere åben og udadvendt tilgang end de fleste organisationer har for vane. Ofte er de født med den tvangstanke, at man for at overleve må have fuld kontrol og styring med processer, kanaler og indhold. I dag er det præcis den tilgang, der bliver en hemsko for dem.

Deleøkonomiens budskab er snarere at man må slippe noget af kontrollen for at vokse og skabe merværdi for ens brugere.

Læs hele Fora Magasinet her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *