Prøv med et Platform Mindset.

Virksomheder vil trives i kraft af deres evne til at skabe systemer og processer, der gør det muligt for en bred kreds af interessenter, inklusive slutbrugerne, at samarbejde, dele og bidrage til løsninger. 

Den digitale økonomi kaster nye forretningsmodeller af sig, der henter inspiration fra deleøkonomi, crowdsourcing & social innovation. For tiden toner platformen frem som en dominerende model, der viser sig uhyre effektiv til at matche ressourcer og behov – fra giganter som Google og Airbnb til mere regionale aktører som GoMore, Be My Eyes eller Tagdel. I platformøkonomien er det gennemgående træk ved de forskellige forretningsmodeller netop at værdiskabelse ikke udelukkende opnås ved at producere og levere et færdigt produkt. Det gjorde det tidligere – i en industriel tidsalder, hvor såkaldte pipeline modeller herskede.

Til forskel fra platformen er pipeline en forretningsmodel, der bygger på en lukket, successiv eller “skridt-for-skridt” organisering af de processer, der skaber og overfører værdi, med producenter og forbrugere i hver sin ende af systemet. Vi forlader på den måde en verden, hvor værdi flyder lineært fra producenter ud til forbrugere, for nu kan værdi skabes, forandres, udveksles og forbruges på forskellige måder og forskellige steder – alt sammen gjort muligt af de forbindelser som den enkelte platform understøtter.

En af de væsentlige styrker platformen har er, at den åbner for samt involverer nye kilder til værdi og udbud af ressourcer. Fra at kun interne processer, medarbejdere eller formelle leverandører kunne bidrage til at skabe værdi, så identificerer og tiltrækker platformen eksterne ressourcer og bidragydere fra et bredere community eller økosystem. Der er på den måde tale om et nyt digitalt mindset. For tiden omsættes det mindset i en række forskellige forretningsmodeller – der alle har det tilfældes at de udgør en “multi-sidet” markedsplads.

Kort sagt er der både et marked for forbrugere, leverandører og dem, der ønsker information om de aktiviteter, der foregår på platformen.

Et platform mindset er reelt set en konkret udfordring til alle, der ønsker at gentænke deres forretningsmodel i den digitale æra. Ikke fordi alle skal sadle om og blive en platformtjeneste, men fordi alle må positionere sig strategisk i forhold til tidens dominerende platforme.

Dette indlæg er en del af julekalenderen for Digitalt Lederskab udviklet sammen med Socialsquare. 

Sign up og følg med her

//Christian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *